We are waiting for at least ten suggestions from our visitors regarding content of this page. Please, feel free to share your thoughts. Thank you!

Read more: Wikipedia: Ukrainian Americans.


Ми чекаємо бодай десятка пропозицій від наших відвідувачів стосовно контенту цієї сторінки. Будь ласка, напишіть нам. Дякуємо!

Shipshewana, Indiana
Learn how Americans started eating Ukrainian bread

Shipshewana is perhaps most famous for its Miscellaneous and Antique Auction, held every Wednesday throughout the year. It also features the largest flea market in the midwest (Tuesday and Wednesday in season) as well as the Friday horse auction. For more go to Wikipedia.

One of the most interesting attractions in Shipshewana is Menno-Hof Amish History Museum that teaches visitors about the faith and life of Amish and Mennonites.

There is a special room in this museum, telling a fascinating story about Amish and Mennonites migration from Southern Ukraine to United States in 18th and 19th centuries.

Amish and Mennonites were the first to bring to American soil Ukrainian wheat, and they did it illegally, because it was prohibited by Russian Empire to export and by the US government to import wheat grains.

That's how Americans started eating Ukrainian bread.


By the way George Washington used to plant wheat on his farm in Mt Vernon, Virginia illegally as well.

Ukraina, Inc offers tours from Washington, DC area to Shipshewana, IN for those interested.
 

Шипшевана, Індіана
Довідайтеся, як американці почали їсти український хліб

Шипшевана є, мабуть, найвідоміша своїм аукціоном усіляких речей та антикваріату, який проводиться щосереди упродовж усього року. Вона також має найбільший блошиний ринок у середній Америці (вівторок і середу в сезоні), а по п'ятницях кінний аукціон.

Одним із найцікавіших місць у Шіпшевані є історичний музей амішів та менонітів, який розповідає відвідувачам про віру й життя амішів і менонітів.

У цьому музеї є окрема кімната, експозиція якої розповідає захоплюючу історію про міграцію амішів та менонітів з Південної України до Сполучених Штатів у 18-му і 19-му століттях.

Аміші й меноніти були першими, хто приніс на американські землі зерно української пшениці, і вони зробили це нелегально, оскільки Російська імперія забороняла експортувати, а уряд США імпортувати зерно пшениці.

Так американці почали споживати український хліб.


До речі, Джордж Вашингтон також вирощував пшеницю на своїй фермі в Маунт-Вернон, штат Вірджинія, незаконно.

Україна, Inc пропонує тури з околиць Вашингтона, округ Колумбія до Шипшевани, Індіана для зацікавлених осіб.
 

      Write us |
      Напишіть нам